El proper 22 de gener a les 19h els jugadors i socis del Cullera Forval Rugby estan convocats a l’Assemblea General Ordinària de 2017

Els punts a tractar són:

  1. Examen de l’informe sobre la memòria d’activitats i aprovació de la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici anterior.
  2. Examen i aprovació dels comptes de l’exercici anterior
  3. Examen i aprovació del pla d’actuaccions i del pressupost d’ingressos i despeses de 2018.
  4. Precs i preguntes.

Tots els socis que ho desitgen tindran al seu abast còpia dels documents a aprovar a l’assemblea.

Es prega puntualitat.

Si un soci no pot assistir i vol delegar el vot por descarregar-se el document de delegació de vot ACÍ

L’assemblea se celebrarà a la seu del Club.

Atentament,

Vicent Nácher

President